206 - Hidrònims

La Canal (Alta/Baixa)

23 de març de 2018

Topònim: Canal, la (Alta/Baixa). Categoria 1: element antròpic, partida. Categoria 2: hidrònim. Partida: la Canal (Alta/Baixa). Coordenades UTM (ETRS89, fus 30): Visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV). La Canal Alta: X=718.165,12 m  Y=4.280.444,50 m La Canal Baixa: X=722.069,85 m  Y=4.280.641,57 m La Canal (pdf)

Llegir més