Son, So n’, So na?

25 d'octubre de 2007
General

A VilaWeb el ‘demostratiu’ de possessió o finca, ‘Son’, s’escriu «So n’» quan el nom de la possessió comença amb vocal (‘So na’ quan el nom de la possessió és femení). Una opció que alguns lectors troben sorprenent. I tanmateix… 1. ‘Son’ és la contracció de ‘ço en’ (‘açò d’en’), igual que ‘Can’ és la

Llegir més