Mataró viu

Plataforma de suport a la CUP

3 de maig de 2007
12 comentaris

El problema energètic

ARTICLE DE PERE BOIXPere Boix

La crisi energètica global, el canvi climàtic, així com la manifesta impossibilitat d’universalitzar els patrons de vida i de consum de les regions "opulentes" del planeta (tot i que curulles internament, de sagnants desigualtats), constaten, a mitjà termini, la inviabilitat d’una civilització, la capitalista, que en tan sols dos segles ha transformat la faç del planeta, mercès al seu extraordinari dinamisme i capacitat d’adaptació a les canviants circumstàncies.
Tanmateix, aquesta civilització d’abast planetari instal·lada en la seva fase de maduresa, s’albira ja, als nostres dies, el final del seu recorregut històric. I és que la concepció dogmàtica (i, per tant, no subjecta a crítica racional) del creixement econòmic com una necessitat absoluta, universal i indefinidament sostenible en el temps, la sobre-explotació dels recursos naturals, el foment sistemàtic d’un consumisme frenètic que ha de garantir el bon funcionament de la reproducció ampliada del capital i, finalment, la progressiva mercantilització 8i subordinació a la lògica del capital) de la vida humana, en totes les seves dimensions i de la natura sencera (concebuda actualment com a font inesgotable de recursos i adés disponible com a abocador sempre disponible de les excrecències generades en el procés de producció i consum), han abocat a la humanitat al llindar del mateix col·lapse.
S’imposa doncs, una superació de les lògiques productivistes que han estat vigents aquests darrers segles; una revisió profunda dels nostres valors, una reformulació de les nostres pràctiques qüotiodianes i l’establiment d’un nou contracte entre l’espècie i el planeta. I alhora que s’enfronta aquesta tasca indefugible caldrà afrontar el repte de decidir entre la construcció d’unes relacions socials i culturals més equitatives, democràtiques i descentralitzades o, contràriament, promoure la creació d’una ?tecnoburocràcia filantròpica? que assumeixi, de forma centralista, el poder polític, militar, i la gestió dels recursos en l’àmbit planetari.
Massa sovint però, la gestió política del dia a dia, ignora o menysté aquestes demandes imperatives de la nostra època; la miopia, els interessos particulars, la comoditat de seguir velles i conegudes rutines, o el simple electoralisme converteixen en moneda corrent les polítiques de rol gal·linaci, la mera gestió conservadora del que hi ha. No és pas això però, el que necessita una societat que haurà d’enfrontar transformacions profundes en un espai relativament curt de temps.
És important doncs, malgrat les òbvies resistències del model social i econòmic realment existent, anar avançant en la crítica teòrica i pràctica del concepte de creixement econòmic, expulsar el mercat de paper central que avui ocupa en la regulació de tota la nostra vida social, promoure els valors de la solidaritat, l’austeritat, la participació democràtica, la convivència, el respecte a la diversitat i la responsabilitat individual i col·lectiva.
I és en aquest marc en el qual s’ha de situar la crítica i l’aportació d’alternatives al model de mobilitat que la civilitació capitalista ha propiciat. Una crítica i unes alternatives que han de tendir a reduïr dràsticament la mobilitat obligada de les persones i promoure l’apropament de la generació energètica i la producció de béns de consum als mercats consumidors.
Cal afegir, en aquest sentit, que malgrat les òbvies limitacions i escàs marge d’autonomia del poder local per incidir en problemàtiques d’abast global, són precisament en aquests àmbits on es disposa de majors possibilitats d’intervenció estratègica:

Valoritzant el paper de l’espai agrari des d’un punt de vista social, econòmic, territorial i cultural, i reforçant l’agricultura de qualitat i de proximitat.
Promovent un model d’oci i compres integrat en l’espai urbà, facilitant-ne als consumidors l’apropament a peu o, si més no, en transport públic, en detriment d’un model basat en macrocomplexos pensats per a l’atracció d’una clientela que es trasllada massivament en cotxe des d’àrees allunyades.
Dissenyant una ciutat compacte, evitant l’aparició i el creixement de nuclis urbans segregats, de costos socials, territorials i de finançament dels serveis que tal model comporta.
Afavorint l’ús del transport públic i de la mobilitat no motoritzada tant en els desplaçaments urbans com en els interurbans; és del tot imprescindible reduir els espais físics i socials que avui ocupa el vehicle privat en la nostra qüotidianitat.
Desenvolupant polítiques decidides destalvi i aprofitament eficient de l’aigua i de l’energia, apropant, tant com sigui possible, les fonts d’abastiment al consumidor final. Cal tendir a desenvolupar un model descentralitzat de generació energètica, defugint l’actual model, basat en grans infraestructures, que tan sols afavoreix els poderosos oligopolis que dominen el sector.
Impulsant normatives que garanteixin el caràcter bioclimàtic de totes les edificacions de nova construcció.
Menys discursos ensucrats, doncs, menys somriures beatífics i més responsabilitat, autoexigència i rigor trobem a faltar en la política nostra de cada dia; menys submissió als interessos dels poderosos, menys conformisme i més passió, il·lusió i coratge; tot un programa, a les envistes d’unes eleccions…

  1. Pleasant to be able to Polaris snowmobile! We offer a thrilling winter action, Polaris snowmobile tours and also polaris snowmobile parts together with high quality goods and best service depending on our most effective operations and specialist Polaris dealer. Insisting about the tenet of “manufacturing motorbikes with technology, constantly creating new models, and seeking excellent top quality about Original Polaris snowmobile parts.

    Polaris snowmobiles is famous for high quality vehicles in many different models for each potential utilize particular the polaris snowmobiles, Among the most well-known snowmobile manufacturing organizations.

    2013 Polaris snowmobile blend smooth coping with, buoyancy along with exhilarating functionality to make sure you love the ultimate snowmobiling experience in all problems. They offer the flexibility needed to let you rotate about any surfaces, without skimp about 2012 Polaris Snowmobile.

  2. North face outlet outdoor sports brand, relying on powerful strength, focused on the most advanced processing technology, the world’s top fabric technology, coupled with the unique design style, the cheap north face jackets has been the most talked about big brands, of course, Pathfinder, the price is not cheap, you get what you pay for, it is wise to believe that consumer choice Pathfinder! the discount north face Jackets innovative design, fashion models, ideal for the urban woman wearing both outdoor sports or the daily commute, and are ideal for! north face uk use of GORE-TEX fabric technology, ensuring high resistance and good breathability. Excellent workmanship, unique style.

     

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!