Marketing Digital

Tendencies de SEO i Marketing Digital

18 d'abril de 2020
0 comentaris

Cro

Què és CRO és una pregunta que cada dia es fan més directors de màrqueting a l’enfrontar-se a la seva estratègia digital. CRO és un procés d’optimització que s’aplica als diferents elements que intervenen en una campanya de performance màrqueting, amb la finalitat d’augmentar el volum de conversions. Es tracta d’un procediment de millora de la ràtio de conversió que està verificat empíricament i que es realitza a través de l’experimentació i el testing.

Per saber què és CRO hem de conèixer en profunditat tots els aspectes que intervenen en el procés, com ajuda a optimitzar les campanyes de performance màrqueting, la importància de la usabilitat i una bona experiència de navegació, el model de maduració o eines que ajuden a optimitzar la taxa de conversió.

Gràcies a l’CRO o Conversion Rate Optimization podrem posar en marxa un pla de treball que ens ajudi a millorar el millorar el rendiment d’un determinat actiu digital. Per a això treballarem en identificar i segmentar els elements o pàgines més proclius a la conversió i, ajudant-nos de l’analítica, oferir una experiència d’usuari òptima que maximitzi la conversió. Entendre què és CRO passa per comprendre els seus conceptes, les seves fases i la seva utilitat.

Taxa de conversió. Mesura el percentatge d’usuaris que porta a càrrec una acció de conversió a la nostra web, ja sigui un registre, una descàrrega o una compra. No es pot entendre què és CRO sense tenir clar el concepte de taxa o ràtio de conversió.

KPI (Key Performance Indicator). Es tracta d’un valor ajuda a fer-nos una idea ràpida sobre com estan transcorrent les coses a l’empresa.

Mètriques. Són els indicadors que ofereixen algun tipus d’informació d’utilitat per a l’empresa. No necessàriament han de ser KPI, però ens ajudaran a prendre decisions per llançar dades objectives.

A / B Testing. Els tests multivariants o tests A / B es realitzen sobre una mateixa web, però amb variants. Així, es presenta de manera diferent a cada grup d’usuaris, per tal de determinar quin obté millors resultats per als objectius marcats.

Model LIFT (Landing page Influence Functions for Tests). És una manera d’anàlisi de landing pages que persegueix l’optimització de la taxa de conversió.

Funnel de vendes. També conegut com embut de vendes, ajuda a planejar i establir processos per contactar amb els usuaris per tal de complir un objectiu de conversió.

Mapa de calor. També anomenat heatmap, mostra les parts de l’site en què més es fixen i interactuenels usuaris, oferint una informació de navegació molt útil per millorar la usabilitat del nostre web. Algunes mesures possibles són el eyetracking, el mousetracking, el mapa de scroll i el mapa de clics.

Fases del procés d’CRO segons la agencia marketing digital madrid mentedigital.

Una definició no és suficient per fer-nos una idea precisa sobre què és CRO, per això, hem d’aprofundir, a poc a poc, a cada un dels punts que hi intervenen. El procés d’optimització de CRO consta de diferents fases que hauran de ser executades en l’ordre que s’assenyala a continuació, per tal que el mètode que se segueixi sigui l’adequat per a uns resultats reeixits.

Anàlisi de l’site. Tot procés de CRO ha de començar analitzant la pàgina web. S’han de fer dos tipus d’anàlisi, el qualitatiu, en què investigarem el comportament dels usuaris d’aquesta web, a través d’enquestes, gravació de les sessions d’usuari i mapes de calor; i el quantitatiu, mitjançant l’anàlisi de dades com sessions, percentatge de rebot o pàgines vistes.

Fixació d’objectius: Un cop haguem comprès el funcionament del nostre site, així com la manera en què ho naveguen els nostres usuaris, extraurem unes conclusions inicials que ens permetin determinar quins aspectes seria bo millorar, amb el focus en les conversions de l’site.

Figuració d’hipòtesis. El següent pas és el plantejament de diverses hipòtesis que establirem utilitzant el model LIFT (Landing Page Influence Function for Tests), un model d’optimització de conversions que analitza les pàgines i desenvolupa hipòtesis de prova. Un cop plantejades, caldrà testejar i fer comparatives entre elles.

Planificació de l’testing. on veurem com realitzar els test, eines a utilitzar, terminis etc.
Realització de el test. A un temps que està en marxa el test, és important anar fixant-se en els resultats, de manera que és l’execució del que planificat en el pla de test, on també anirem revisant els resultats que es van obtenint.

Anàlisi de resultats. Tan aviat acabem la fase de testing, hem d’analitzar els resultats de manera global per tal d’extreure conclusions i poder prendre decisions que millorin la conversió. Una vegada que disposem de les dades, podrem fixar nous objectius i figurar noves hipòtesis, començant de nou el procés a la recerca d’afinar cada vegada més en el procés d’optimització.

CRO i optimització de conversions

El CRO ens permet guanyar visibilitat, el que genera més trànsit i augmenta les possibilitats de conversió d’un site. Un lleuger augment de la ràtio de conversió suposa un considerable augment de les vendes. És important estudiar el comportament dels que naveguen nostra web en pro d’una millora de l’rendiment, entenent el seu comportament per poder-los oferir una experiència d’usuari millorada que animi a la conversió.

Així, el CRO persegueix l’obtenció de majors beneficis a partir de la mateixa trànsit, fet que suposa una millora exponencial de les conversions i, per tant, de l’creixement. Aquesta optimització de les conversions es val d’aspectes com el disseny de l’experiència, la motivació i persuasió de l’usuari i la demostració d’hipòtesis mitjançant mètodes científics.

L’optimització de les conversions és important perquè en el tràfic de pagament cada vegada hi ha més competència, el que encareix cada client. Així, el CRO ajuda a reduir el cost d’adquisició maximitzant els beneficis.

La millora de la conversió comença amb l’anàlisi de l’empresa i de la seva pàgina web, ja que encara que tots coneixem una sèrie de principis bàsic, la veritat és que cada negoci té unes particularitats que són determinants a l’hora de perfilar una estratègia de vendes. A més, la teva personalitat com a empresa, el que ofereixes, defineix un perfil d’usuaris concret que es delimita encara més quan observes com es comporten quan naveguen la web.

No serveix de res dur a terme un procés estratègic de l’calat de l’CRO si no comptem amb uns objectius de conversió que ens indiquin quina és la via que hem de seguir, quines accions seria adequat realitzar i de quina manera les executarem. Quan estiguin clares, començarà un procés d’assaig-error per conèixer què és el que funciona millor enfront dels teus usuaris. Aquesta anàlisi s’ha de dur a terme mitjançant tests multivariables o A / B Testing.

Un cop duta a terme l’optimització és imprescindible realitzar un mesurament que ens indiqui si els resultats van ser bons i com es poden millorar, de cara a polir les nostres accions i redefinir l’estratègia CRO. En aquest punt també cal mantenir-se molt alineat amb l’estratègia de vendes.

Finalment, no oblidem la incidència que el CRO té en el SEO: a l’augmentar el temps de permanència en la pàgina al mateix temps que disminueix la taxa de rebot, així com per una millora de l’experiència d’usuari, són valors que Google té molt en compte per posicionar un web. Per això cal que CRO i SEO s’entenguin com dues peces d’ell mateix trencaclosques.

Si vols ampliar informació sobre Què és CRO, et convidem a descarregar A fons: Conversion Rate Optimization (CRO), on tractem altres aspectes com la importància de el model de maduració, eines CRO o la importància de la omnicanalidad per a la conversió. A més, pots llegir altres post al nostre blog sobre la integració de dades i canals, tecnologies d’optimització de conversions o la Matriu de Decisió amb el focus en el consumidor.

Ara que ja saps què és CRO és moment d’incloure aquest procés en la teva estratègia digital. Si voleu millorar la conversió de la teva web, contacta amb Kanlli, agència de màrqueting de resultats amb una experiència de més de 10 anys ajudant a importants clients a incrementar els seus ventas.ducir el cost d’adquisició maximitzant els beneficis.

https://mentedigital.es/agencia-marketing-digital-online-madrid/

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!