Transició energètica

d'on partim, cap on anem i com ho fem?

5 de març de 2014
General
0 comentaris

Climate and energy: where do we stand?

Acte de l’entitat Open Energy Institute al Monestir de Poblet.

La presentació del Sr. Lowe, responsable màxim del Roadmap 2050 i del Framework 2030, que són els documents que guien la política energètica comunitària amb visió estratègica, es resumeix com segueix:

          Tothom té una opinió pròpia en temes energètics, i considera que sempre hem de tenir electricitat i que el preu ha de ser assumible. La equació és:

Seguretat + preu competitiu

          La competitivitat de les empreses europees és problemàtica. El preu del gas als EUA es quatre vegades més barat que a Europa; Àsia lidera la demanda de tots els combustibles i Europa paga preus asiàtics.

          Tots els canvis polítics en països productors i les crisi internacionals condicionen el preu de l’energia

          Totes les fonts d’energia fòssils son problemàtiques. Cal diversificar per no ser dependents, però fins i tot havent-hi diversificació serà imprescindible un mercat únic europeu de l’energia, que necessita legislació i també connexions elèctriques físiques, essent el cas amb majors limitacions el de la península Ibèrica.

          Actualment hi ha uns 250 projectes arreu d’Europa per aconseguir establir connexions entre països, que facin creure que existeix el mercat únic.

          Les renovables s’han basat en subsidis, no només a Espanya, i els subsidis han impedit oferir preus de mercat, així com la competència.

          Europa no assolirà els objectius del 2050 sense un elevat percentatge de generació amb fonts renovables.

          Necessitarem combustibles d’origen fòssil pel transport, però la resta s’hauria d’aconseguir a partir de renovables.

          Pel que fa els objectius 20-20-20, es pot dir que:

El 20% de reducció d’emissions s’assolirà, però per la reducció de la activitat econòmica a causa de la crisi

El 20% de generació en base a fonts renovables, també s’assolirà, però gràcies a les primes

El 20% de reducció del consum gràcies a mesures d’eficiència energètica no s’assolirà, especialment per la manca d’actuació en edificis.

          Perquè un Framework 2030?

o   La Xina, la Índia i els EUA fan les emissions, però només Europa s’ha compromès amb la reducció d’emissions

o   Europa era líder en renovables, però ara inverteix menys que la Xina i els EUA

o   S’han de desenvolupar tecnologies per afavorir la reducció d’emissions

o   Europa s’ha de salvar a si mateixa abans de salvar el món

 

Gasos hivernacle

Renovables

Eficiència energètica

Objectius 2020

20%

20%

20%

Framework 2030

40%

27%

Pendent nova directiva

 

          Cal un sistema de gestió i control que promogui el diàleg entre països per assolir els objectius comuns.

          A Europa s’està reduint més el consum d’energia que la activitat industrial (intensitat energètica) a una velocitat superior al EUA, és a dir que augmenta la competitivitat en unitats de mesura d’energia, però no en cost. El resultat és reduir les emissions i augmentar la competitivitat, però el factor preu no respon correctament per la absència de mercat únic.

          Cada cop és més inqüestionable el canvi climàtic, i és un gran desafiament pels països de la UE.

          En resposta a una pregunta dels assistents: A nivell energètic, cada país actua considerant que el seu model és el correcte, mentre que a cada costat d’una mateixa frontera pot haver-hi la solució pels dèficits dels uns i els excedents dels altres (Espanya/França)

          En resposta a una altra pregunta i reforçant alguns punts ja tractats, creu que les ajudes i subsidis han d’anar adreçades a la recerca i a la investigació i no a la producció energètica.


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *