Transició energètica

d'on partim, cap on anem i com ho fem?

28 d'agost de 2014
0 comentaris

Transició energètica a França : Territoris energèticament sostenibles

El dia 30 de Juliol de 2014, la Ministra del Govern Francès, Ségolène Royal, va fer públic l’esborrany de canvi legislatiu per la transició energètica dels país cap a la descarbonització i la millora de la sobirania energètica, del que traduïm i resumim allò que ens ha semblat més important:
Primer defineixen la política energètica (article L. 100-1):
–          Afavorir, gràcies a la mobilització de la indústria el creixement verd, l’emergència d’una economia sòbria en energia i en recursos i competitiva i rica en creació de llocs de treball
–          Garantir la seguretat de subministrament
–          Mantenir el preu de l’energia competitiu
–          Preservar la salut humana i l’entorn, en particular lluitant contra l’efecte hivernacle
–          Garantir la cohesió social i territorial assegurant a tothom l’accés a l’energia
Per assolir els objectius de l’article L. 100-1, l’Estat, les col·lectivitats territorials, les empreses i els ciutadans vetllaran per (article L. 100-2):
–          Gestionar la demanada d’energia i afavorir l’eficiència així com la sobrietat energètica
–          Garantir l’accés a l’energia, be de primera necessitat, a les persones més desafavorides
–          Diversificar les fonts d’aprovisionament energètic, reduir el recurs a les energies fòssils, diversificar de forma equilibrada la producció d’electricitat i incrementar la part d’energia renovable al consum final d’energia
–          Assegurar la transparència i la informació dels costos i el preu de l’energia, així com del seu contingut en carboni.
–          Desenvolupar la recerca dins el domini de l’energia
–          Assegurar els mitjans de transport i emmagatzemament d’energia que s’adaptin a les necessitats
–          Per assolir aquests objectius, l’Estat, les col·lectivitats territorials, les empreses i els ciutadans uneixen els seus esforços per desenvolupar territoris amb energia positiva. S’anomena territori amb energia positiva aquell que pot assolir l’equilibri entre consum i producció d’energia a escala local. Un territori amb energia positiva ha d’afavorir l’eficiència energètica i el desplegament d’energies renovables.
L’article L.100-4 té cinc punts, que són els objectius específics de política energètica. (Aquest esborrany presenta modificacions a la Llei preexistent. L’article L. 100-3 no es modifica, i per tant no es cita)
1-      Reduir les emissions de gasos hivernacle un 40% entre 1990 i el 2030 i dividir per quatre les emissions de gasos hivernacle entre 1990 i 2050.
2-      Reduir el consum energètic final en un 50% el 2050, en relació al consum del 2012, i portar un ritme de reducció de la intensitat energètica final en un 2,5% anual d’ara fins el 2030
3-      Reduir el consum energètic final d’energies fòssils en un 30% l’any 2030 en relació al consum del 2012
4-      Portar la part d’energies renovables al 23% del consum final brut el 2020 i al 32% el 2030
5-      Reduir la part nuclear de producció d’electricitat en un 50% al 2025.
A partir d’aquí, l’esborrany detalla les polítiques:
TÍTOL II – RENOVAR ELS EDIFICIS PER ESTALVIAR ENERGIA, FER BAIXAR LES FACTURES I CREAR LLOCS DE TREBALL
–          Modifiquen Lleis urbanístiques i els Codi de Construcció per facilitar-ho
–          Expliquen com finançaran/subvencionaran que cada any es renovin 500.000 edificis
TÍTOL III – DESENVOLUPAR TRANSPORTS NETS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE I PROTEGIR AL SALUT
–          El 50% dels vehicles d’organismes públics hauran de ser elèctrics, híbrids endollables, o per sota d’un nivell mínim d’emissions contaminants
–          El 20% per les empreses nacionals o entitats locals
–          En els dos casos fa l’excepció dels vehicles per a “tasques operatives”
–          Regula la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics, per a tot habitatge de nova construcció, llocs de treball, i la reducció específica pel sector del transport de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
–          Modifiquen el codi de circulació amb multes de 7.500€ per qui modifiqui el vehicle i contamini més del que està autoritzat, i apliquen el codi penal a qui hagi fet la transformació (tunning de motor o sistemes que augmentin la pol·lució)
TÍTOL IV – LLUITAR CONTRA LA GENERACIÓ DE RESIDUS I PROMOURE L’ECONOMIA CIRCULAR: DE LA CONCEPCIÓ DELS PRODUCTES FINS EL SEU RECICLATGE
–          Escriuen: “França ha de passar d’un model econòmic lineal consistent en produir, consumir, llençar, a un model d’economia circular, de manera que els residus siguin reutilitzables, o esdevenir matèries primeres per altres indústries.
–          Especifiquen els percentatges com han d’evolucionar els pròxims anys i els objectius pel 2020 i 2025
TÍTOL V – AFAVORIR LES ENERGIES RENOVABLES PER DIVERSIFICAR LES NOSTRES ENERGIES I DONAR VALOR ALS RECURSOS DELS NOSTRES TERRITORIS
–          Fomenten que les inversions en energies renovables es facin a través de cooperatives, i que els partícips siguin “els habitants que resideixin habitualment a la zona pròxima al projecte”
–          Els titulars de diverses concessions hidroelèctriques una a continuació de l’altra les poden ajuntar en una sola entitat per millorar-ne la gestió
TÍTOL VI – REFORÇAR LA SEGURETAT NUCLEAR I LA INFORMACIÓ ALS CIUTADANS
–          Una central que s’aturi per un període de temps superior a dos anys, es considerarà definitivament aturada
–          Regula que quan una central s’aturi definitivament, el propietari l’ha de desmantellar i tots els procediments relatius a aquest fet.
TÍTOL VII – SIMPLIFICAR I CLARIFICAR ELS PROCEDIMENTS PER GUANYAR EFICÀCIA I COMPETITIVITAT
–          Parla de l’estesa de xarxes i altres instal·lacions, de la negociació amb els propietaris i temes mediambientals
–          Tracta de la regulació dels mercats i de les xarxes
TÍTOL VIII – DONAR ALS CIUTADANS, LES EMPRESES, ELS TERRITORIS I L’ESTAT EL PODER PER ACTUAR DE FORMA CONJUNTA
Capítol I – Eines per la governança nacional de la Transició Energètica: Programació, Recerca i Formació
Explica “l’estratègia baixa en carboni”

Parla del diàleg social necessari per tal que les empreses i els centres de formació adaptin els  coneixements per tal “d’acompanyar les transicions professionals” relatives a “la transició ecològica i energètica”


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *