19 d'abril de 2019
0 comentaris

Les Llacunes

Topònim: Llacunes, les.

Categoria 1: element antròpic, partida.

Categoria 2: hidrònim.

Partida: les Llacunes.

Coordenades UTM (ETRS89, fus 30): [Extretes del visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià]

X=714.181,22 m  Y=4.283.456,46 m

Les Llacunes.pdf

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!